Có nên đổi sang Android khi đang dùng iPhone?

Có nên đổi sang Android khi đang dùng iPhone?

Nên nha, bởi admin đang dùng iphone

Bài viết liên quan
Chào tất cả mọi người!

Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn...

(0) Bình luận
Viết bình luận