Mua iphone auto có người yêu đúng ko?

Mua iphone auto có người yêu đúng ko?

Không đâu bạn, Nhưng mua 1 rổ iphone thì đúng

Bài viết liên quan
Chào tất cả mọi người!

Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn...

(0) Bình luận
Viết bình luận