Khi đăng ký và sử dụng dịch vụ tại Ảnh Viện Áo Cưới Moda , Quý khách có thể thanh toán theo 1 trong các hình thức sau:

  • Thanh toán trực tuyến :

    Bước 1:

    Bước 2:

    Bước 3:

    Bước 4:

    Bước 5:

    Bước 6:

  • Thanh toán trực tuyến 

    Bước 1:

    Bước 2:

    Bước 3:

    Bước 4:

    Bước 5:

    Bước 6:

    * Lưu ý: